УВАГА!!!! МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ПІДПРИЄМНИЦТВО В АГРАРНІЙ СФЕРІ: ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ ТА ЕФЕКТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

Кафедра підприємництва, менеджменту організацій та логістики проводить I Міжнародну науково-практичну конференцію «ПІДПРИЄМНИЦТВО В АГРАРНІЙ СФЕРІ: ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ ТА ЕФЕКТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

Заявку на участь у конференції можна заповнити тут: https://docs.google.com/forms/d/1UyOrA8M5d4owLiWEcYLXcL2i-P08DmS8NSxlNcFY_PE/edit

Тематичні напрями конференції:

 1. Ефективний агробізнес України: передумови формування та розвитку.
 2. Сучасні інструменти реалізації практичного менеджменту, логістики та підприємництва.
 3. Ринкові трансформації розвитку земельних відносин в Україні: результати, перспективи, наслідки.
 4. Якість та безпечність агропродукції в умовах вільної торгівлі з ЄС.
 5. Комунікаційні зв’язки та інформаційні технології в агроменеджменті, підприємництві, торгівлі та біржовій діяльності.

Умови участі

Участь в конференції БЕЗКОШТОВНА. Тези, заявку учасника конференції необхідно надіслати на електронну адресу оргкомітету confer.znu@gmail.com до 17 січня 2020 року. Підтвердження про одержання матеріалів буде надіслане протягом 2 робочих днів. Роботи, які не відповідають вимогам, не будуть розглядатися.

Форма участі в конференції: очна та дистанційна.

Після надання матеріалів обов’язково очікуйте підтвердження про їх отримання.

Електронна версія збірника буде оприлюднена на офіційному сайті Запорізького національного університету 13 лютого 2020 р.

 

Вимоги до оформлення матеріалів

 1. Офіційні мови конференції — українська, російська та англійська.
 2. 2. Обсяг – 3 сторінки формату А4, шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 14 пт, міжрядковий інтервал – 1, абзацний відступ – 1,25, всі поля – 2 см.
 3. У тексті необхідно використовувати лапки лише такого зразка: «», а також розрізняти символи дефісу (-) та тире (–). Текст набирається без ущільнення та переносів, на всю ширину сторінки. Відцентровуються назва публікації та «Література».
 4. Посилання та літературні джерела оформляти згідно з чинними вимогами (наприклад, [1, с. 128]).
 5. Назви файлів з тезами доповіді та заявкою повинні відповідати номеру секції та прізвищу автора або першого співавтора (наприклад, файл з тезами доповіді 1_Ivanov.doc, файл з заявкою 1_Ivanov_z.doc).
 6. Автори публікацій несуть особисту відповідальність за достовірність фактичних даних, чіткість викладу тексту, цитування, а також мовно-стилістичний рівень матеріалу. Публікації, що не відповідають встановленим вимогам і містять велику кількість помилок, будуть відхилені.

 

Контакти

Відповідальний секретар:

Полусмяк Юлія Ігорівна – доцент кафедри підприємництва, менеджменту організацій та логістики Запорізького національного університету

Тел.: +380985240738

E-mail: confer.znu@gmail.com

Секретар:

Лисенко Марина Олександрівна – ст. викл. кафедри підприємництва, менеджменту організацій та логістики Запорізького національного університету

Тел.: +380505049325

E-mail: confer.znu@gmail.com

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *