ЕЛЕКТРОННЕ НАУКОВЕ ФАХОВЕ ВИДАННЯ «МЕНЕДЖМЕНТ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО: ТРЕНДИ РОЗВИТКУ» ЗАПРОШУЄ ДО СПІВПРАЦІ!

ЕЛЕКТРОННЕ НАУКОВЕ ФАХОВЕ ВИДАННЯ «МЕНЕДЖМЕНТ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО: ТРЕНДИ РОЗВИТКУ» ЗАПРОШУЄ ДО СПІВПРАЦІ!

Шановні колеги!

Запрошуємо до співробітництва та розміщення на сайті журналу наукових статей за тематикою видання:

Облік і оподаткування;

Фінанси, банківська справа та страхування;

Менеджмент;

Публічне управління та адміністрування;

Маркетинг;

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;

Логістика.

Статті до публікації приймаються на постійній основі.

 

Графік публікацій на 2020 рік:

Випуск 1 (11) — 20.04.2020.

УВАГА! До Випуску 1 (11) 2020 приймаються статті виключно англійською мовою!

Випуск 2 (12) — 20.07.2020.

Випуск 3 (13) — 20.10.2020.

Випуск 4 (14) — 20.12.2020.

 

Журнал включений до переліку наукових фахових видань України з економічних наук Категорії «Б», в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України № 1643 від 28.12.2019 (Додаток 4).

Видання індексується провідними наукометричними базами даних: Ulrichs Web Global Serials Directory, Index Copernicus, DOAJ, Сrossref, Worldcat, Researchbib, Google Scholar та іншими.

В журналі публікуються оригінальні статті вітчизняних та зарубіжних авторів (науковців, студентів та практиків) українською, російською, англійською та німецькою мовами, які не публікувалися раніше.

Детальна інформація за посиланням: https://management-journal.org.ua/index.php/journal

 

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *