Е-LEARNING НА ФАКУЛЬТЕТІ МЕНЕДЖМЕНТУ: ВИКЛИКИ ТА НОВІ МОЖЛИВОСТІ

Успішність сучасної освіти визначається, передусім, гнучким реагуванням на постійно мінливі умови. Так сталося, що ми переживаємо непрості часи, які все частіше називають зі зрозумілих причин кризовими. Етимологічно слово «криза» походить від давньогрецької і означає «визначати, вибирати». Мудрі китайці зазначене поняття передають двома ієрогліфами – «небезпека» і «можливість, очищення, відмова від старого і формування нового». Це — поворотний пункт, стан, при якому існуючі засоби досягнення цілей стають неадекватними, в результаті чого виникають непередбачувані ситуації.

Нові завдання на новому етапі вимагають нових знань, умінь і навичок. Відтак, немає нічого дивного в тому, що колектив факультету менеджменту прийняв цей виклик дієво.

Розбудова стратегії інтерактивного навчання, а якщо точніше — стратегії активного навчання, у якій студент стає активним учасником процесу опанування знань і конструює своє знання, передбачає спеціально організований спосіб багатосторонньої комунікації і активність кожного суб’єкта освітнього процесу, а не тільки викладача, паритетність, відсутність репресивних заходів управління і контролю з його боку.

Саме ці завдання в умовах карантину вирішуються за допомогою дистанційного і он-лайн навчання (Е-learning). Незамінним каналом комунікації викладачів та студентів факультету є cистема електронного навчання і тестування Moodle. Тут розміщено тексти лекцій, методичні рекомендації для виконання практичної, індивідуальної і самостійної роботи, списки рекомендованої літератури з гіперпосиланнями, авторські навчальні посібники та електронні підручники, атестаційні тести та тести для перевірки виконання самостійної роботи, підсумкові тести тощо.

Е-learning як спосіб отримання знань і зв’язку викладача зі студентом знаходить широке застосування в навчальному процесі за допомогою таких інформаційних каналів, як Viber, Telegram, Instagram, Messenger FB, Skype. Саме вони виявляються корисними і ефективними для консультування з підготовки курсових та магістерських робіт, відповіді на студентам проблемні питання з дисциплін, що вивчаються. У дистанційному режимі студенти факультету менеджменту виконують тести, презентації, завдання творчого та розрахункового характеру, практичні завдання, вирішують кейси.

Факультет менеджменту був серед перших, хто запровадив практику проведення атестаційного (випускного) екзамену у формі електронного тестування. Наразі наявні розробки дозволяють нам впевнено стверджувати про готовність проведення екзаменаційної сесії у режимі “он-лайн”.

Ще одна сторона поточного навчального процесу заслуговує на висвітлення – організація зворотного зв‘язку у вигляді інформації про стан об’єкту управління – студента в кожній конкретний момент його діяльності.  За ініціативою голови студради факультету Резниченко Георгія започатковано анкетування через GOOGLE-форму «Дистанційне навчання на факультеті менеджменту» з метою отримання оперативних даних щодо участі студентів у дистанційному навчанні, а також дізнатися про проблеми та побажання студентів щодо навчального процесу.

Вищезазначене уможливлюється, передусім, впевненістю викладачів, що інтернет-ресурси є ефективним засобом засвоєння освітнього простору.  Про це, зокрема, свідчить кількісний показник активних дій на платформі Moodle викладачів факультету менеджменту під час карантину, що дорівнює 305897. До речі, один з найвищих серед факультетів ЗНУ.Куратори академічних груп постійно контактують зі студентами, особливо з тими, хто залишається в гуртожитку.

Комунікаційна активність на факультеті не обмежена тільки інтерактивом між викладачами і студентами. Так, кафедри факультету запровадили практику проведення засідань за нових дистанційних умов через платформи Google Hangouts і ZOOM. Обговорили особливості викладання та процесу навчання дистанційно, зокрема питання щодо оцінювання знань студентів опанованих дистанційно, проведення модульного контролю та написання курсових робіт. Спробували спрогнозувати розвиток подій на найближчі два місяці, скорегували підходи до профорієнтаційної роботи, побрейнстормили щодо цікавих та атрактивних публікацій у соцмережах, і головне, — залишились з позитивним робочим настроєм і задоволенням від спілкування з колегами!

Важливо зазначити, що попри акцент на он-лайн активність, триває рутинна робота викладачів над навчально-методичним забезпеченням освітнього процесу і науковими публікаціями.

Під керівництвом декана факультету Шавкун І.Г. регулярно відбуваються он-лайн засідання деканату за участю завідувачів кафедр (Бікулов Д.Т., Бухаріна Л.М., Дибчинська Я.С.) та заступників декана (Кургузов А.О., Олійник О.М.). Серед питань, що обговорювалися, зокрема — підготовка до чергової вступної компанії та здійснення профорієнтаційної роботи в умовах обмеженого спілкування. Ухвалено рішення щодо посилення взаємодії з майбутніми абітурієнтами факультету через соціальні мережі на принципах оперативності, доступності, актуальності, достовірності та безперервності.

Головне – донести до відома потенційних абітурієнтів переваги та особливості професій менеджера і підприємця. Готові розповісти про наші освітні програми підготовки (https://www.znu.edu.ua/ukr/university/departments/managament/1626) і відповісти на всі запитання щодо особливостей вступу – 2020. Ми впевнені, що менеджмент-освіта – це щасливий квиток у майбутнє!

Запрошуємо до вступу на факультет менеджменту Запорізького найкращого університету!

Наші контакти:

Шавкун Ірина Григорівна, декан факультету менеджменту 0677353862
Кургузов Андрій Олегович, заступник декана з профорієнтаційної роботи https://www.instagram.com/znu_management/https://www.facebook.com/pmoil/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARA0AppkzRlrgA-Kd8dZ1XIywRqvQ0bbrWhGn3O_v-M—h71RiOSIWpsYf3tn9Of1yJoILuoXBgHOTXI
Бікулов Дамір Тагірович, завідувач кафедри бізнес-адміністрування та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності https://www.instagram.com/mba_zed/
Бухаріна Людмила Михайлівна, завідувач кафедри підприємництва, менеджменту організацій та логістики https://www.instagram.com/kafedra_pidpriemnitstva/

http://www.management-znu.in.ua/?cat=10

Резниченко Георгій, голова студради факультету http://znu.management.tilda.ws

Это слайд-шоу требует JavaScript.

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *