II міжнародна науково-практична конференція «ПІДПРИЄМНИЦТВО В АГРАРНІЙ СФЕРІ: ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ ТА ЕФЕКТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

Кафедра підприємництва, менеджменту організацій та логістики          Запорізького національного університету

запрошує до участі у II міжнародній науково-практичній конференції «ПІДПРИЄМНИЦТВО В АГРАРНІЙ СФЕРІ:ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ ТА ЕФЕКТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

 

            Department of Entrepreneurship, Management of Organizations and Logіstiсs                  Zaporizhzhia National University invites to participate in the second International Scientific Conference «AGRICULTURAL ENTREPRENEURSHIP: GLOBAL CHALLENGES AND EFFECTIVE MANAGEMENT»

Конференція «Підприємництво в аграрній сфері: глобальні виклики та ефективний менеджмент» буде проходити очно-дистанційно 9-11 лютого 2021 року (м. Запоріжжя, Україна). Конференція проводиться в рамках 20 агро-промислової спеціалізованої виставки для аграрного бізнесу АгроТехСервіс-2021 на базі Запорізької торгово-промислової палати.

Conference «Agricultural entrepreneurship: global challenges and effective management» will take place online on February 9-11, 2021 ( Zaporizhzhia, Ukraine). Participation form: regular and virtual. The conference is conducted within the framework of  the 20-th agro-industrial specialized exhibition for agrarian business AgroTechService-2021 organized by Zaporizhzhia Chamber of Commerce and Industry.

До участі у міжнародній конференції запрошуються науковці, аспіранти, здобувачі вищої освіти, а також практики, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері економічних, правових, сільськогосподарських наук та у сфері публічного управління.

Scholars, graduate students of universities and research institutions, as well as practitioners who are actively engaged in research in the field of economics, law, agricultural sciences and public administration are invited to participate in the international conference.

За результатами конференції планується публікація збірника тез наукових доповідей. Всі учасники отримають (електронний) сертифікат про участь.

All conference participants will be provided with conference proceedings and a certificate of participation (electronic version).

• Форма участі: змішана (очно-дистанційно).

Form of participation: regular and virtual

• Організаційний внесок учасника становить 150 гривень.

Participation fee is 150 UAH

ЯК СТАТИ УЧАСНИКОМ? | HOW TO PARTICIPATE?

■ оформити тези згідно вимог та зразку на сайті (посилання);

■ be sure, that you follow the guidelines for paper or abstract requirements and is similar to example;

■ надіслати до 24 січня 2021 року їх на розгляд доданим файлом через електронну форму або на електронну пошту confer.znu@gmail.com і чекати на відповідь організаційного комітету конференції (до 2х днів);

■ submit your paper for review via electronic participation form on the website or email it confer.znu@gmail.com  (by January 24, 2021). please note that it will take several days for organization committee to review your paper (abstract)

■ у разі схвальної відповіді оргкомітету конференції, сплатити організаційний внесок і повідомити про це організаторів;

■ in case of a positive review from the Organization Committee you are to pay participation fee;

■ долучитись до участі в обговоренні

■ join the discussion.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ | CONFERENCE TRACKS
 

1. Ефективний агробізнес України: передумови формування та розвитку.
1. Effective agribusiness of Ukraine: prerequisites for formation and development.

2. Сучасні інструменти реалізації практичного менеджменту, логістики та підприємництва.
2. Modern tools for implementation of practical management, logistics and entrepreneurship.

3. Ринкові трансформації розвитку земельних відносин в Україні: результати, перспективи, наслідки.
3. Market transformations of the development of land tenure in Ukraine: results, prospects, consequences.

4. Комунікаційні зв’язки та інформаційні технології в агроменеджменті, підприємництві, торгівлі та біржовій діяльності.
4. Communications and information technology in agro-management, business, trade and exchange.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ОРГКОМІТЕТУ | CONTACTS

Відповідальний секретар | Secretary in charge:

Полусмяк Юлія Ігорівна – доцент кафедри підприємництва, менеджменту організацій та логістики Запорізького національного університету

Polusmiak Yuliia – Associate Professor at the Department of Entrepreneurship, Management of Organization and Logistics, Zaporizhzhia National University;

Тел./Phone: +380509193725

E-mail: confer.znu@gmail.com
Додаткова інформація на сайті | More information on the site:  www.management-znu.in.ua

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ | ORGANIZING COMMITTEE:

Міністерство освіти і науки України | Ministry of Education and Science of Ukraine

Запорізька міська рада | Zaporizhzhia City Council

Запорізька торгово-промислова палата | Zaporizhzhia Chamber of Commerce and Industry

Запорізький національний університет | Zaporizhzhia National University

Київський національний університет імені Тараса Шевченка | Taras Shevchenko National University of Kyiv

Поліський національний університет  | Polissya National University

Київський національний економічний університет

 імені Вадима Гетьмана | Kyiv National Economic University

 named after Vadym Hetman

Таврійський державний агротехнологічний університет

 імені Дмитра Моторного | Dmytro Motornyi tavria state agrotechnological university

Дніпровський державний аграрно-економічний університет | Dnipro state agrarian and economic university

ДВНЗ «Херсонський державний аграрно-економічний університет» | Kherson State agrarian and economic University

Донецький державний університет управління (м. Маріуполь) | Donetsk State University of Management (Mariupol)

Вільнюський технічний університет ім. Гедимінаса (Литва) | Vilnius Gediminas Technical University (Lithuania)

Софійський університет Св. Климента Охридського

(Болгарія) | Sofia University “St. Kliment Ohridski” (Bulgaria)

Словацький сільськогосподарський університет в Нітрі

(Словаччина) | Slovak University of Agriculture in Nitra (Slovakia)

 

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *