Електронне наукове фахове видання «Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку» (METOD) запрошує до співпраці

Розвиток сучасної науки немислимий без динамічного обміну інформацією та вільного доступу до неї. Підтримуючи Будапештську ініціативу «Відкритий доступ», наукове видання кафедри надає відкритий доступ до свого вмісту, згідно з принципами DOAJ, та належить до нового покоління альтернативних журналів, орієнтованих на вільний і необмежений доступ до наукових ресурсів всіх, кого цікавить наука!

METOD сприяє популяризації наукової літератури, прискоренню наукових досліджень і розширенню обсягів навчання, що призведе до обміну знаннями між багатими і бідними і закладе основу для залучення всього людства в загальну інтелектуальну бесіду з метою отримання нових знань.

Наше видання пишається складом високоповажних членів редакційної колегії, яка складається із визнаних зарубіжних та українських науковців і фахівців галузі управління, та вдячне авторам наукових статей, більшість з яких — відомі зарубіжні дослідники.

З метою досягнення якісно нового рівня повноти й оперативності задоволення інформаційних потреб суспільства в знаннях, одержаних у процесі науково-дослідної діяльності, запрошуємо українських та зарубіжних учених і фахівців галузей управління та адміністрування, сучасного менеджменту, підприємництва та маркетингу долучитися до співробітництва та розміщення на сайті журналу наукових статей за тематикою видання!

Журнал включено до переліку наукових фахових видань України з економічних наук Категорії «Б», в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Видання індексується провідними наукометричними базами даних: ULRICHS WEB GLOBAL SERIALS DIRECTORY, INDEX COPERNICUS, DOAJ, ERIH PLUS, СrossRef, GOOGLE SCHOLAR, WorldCat, ResearchBib та іншими.

Для отримання більш детальної інформації, запрошуємо відвідати сайт журналу за посиланням: https://management-journal.org.ua/index.php/journal

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *