Наукові праці

Монографії

1. Волков В. П., Горошкова Л. А., Карбівничий Р. О. Управління нерухомістю територіальних громад. Белосток: Белосток,  2018.  150 (у друці) с.

2. Волков В. П., Горошкова Л. А., Карбівничий І. О. Наукові засади технологій управління ресурсами комунальної власності в умовах реформування. Белосток: Белосток,  2018.  150 (у друці) с.

3. Волков В. П., Горошкова Л. А., Карбівничий Р. О., Карбівничий І. О., Горбова І. А. Analyse des finanzwirschaftlichen Potentials von kommunalen Immobilien der vereinigten Gebietsgemeinden. Вelostok: Вelostok,  2018.  220 с.

4. Волков В. П., Горошкова Л. А., Карбівничий І. О., Карбівничий Р. О., Горбова І. А. Conditions of the no-loss functioning of territorial formation. Вelostok: Вelostok,  2018.  190 с.

Навчальні посібники

1. Антонюк Д. А., Бухаріна Л. М., Онищенко О. А., Шишкін В. О. Підприємництво в сучасних умовах розвитку України. Запоріжжя: ЗНУ,  2018.  400 с.

2. Горошкова Л. А. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. За загальною редакцією Сотник І. М., Таранюка Л. М. Суми: ВТД «Університетська книга»,  2018.  572 с.

Статті

1. Горошкова Л. А., Волков В. П., Карбівничий Р. О. Кластерно-логістичний підхід в управлінні територіальними громадами. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2018.  № 17.  C. 97-105.  (Copernicus).

2. Горошкова Л. А., Волков В. П., Карбівничий Р. О. Роль міжбюджетного регулювання у фінансовій спроможності територіальних громад. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки. 2018.  № 36.  C. 5-12.  (Index Copernicus).

3. Горошкова Л. А., Волков В. П., Карбівничий І. О. Фінансові важелі як механізм управління децентралізованими ресурсами. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2018.  № 17.  C. 106-116.  (Copernicus).

4. Горошкова Л. А. Оцінка та управління стратегічною стійкістю машинобудівних підприємств. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки. 2018.  № 35.  C. 197-207.  (Index Copernicus).

5. Жарик  Є., Гуржій  Н. Оцінка лідерських компетенцій керівників – лідерів машинобудівних підприємств. Економіка та суспільство. . 2018.  №  № 16. .  C. C. 325-329.   URL: http://economyandsociety.in.ua/journal/16_ukr/49.pdf.  (Index Copernicus).

6. Гуржій,  Н. ., Кулачок Н. .  Антикризове управління. Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку. 2018.  № № 4(06).  C. 18-28.   URL: https://management-journal.org.ua/index.php/journal/article/view/74.  (Index Copernicus, Google Scholar).

7. Кулик П. ., Гуржій Н. . Організація імпортних закупівель матеріалів та обладнання на машинобудівних підприємствах на прикладі ПАТ «МОТОР СІЧ». Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку:. 2018.  №  № 4.  C. с.39-50.   URL: https://management-journal.org.ua/index.php/journal/article/view/75.  (Index Copernicus).

8. Проценко В. ., Гуржій Н. М. Ризик-менеджмент криптовалют як новий інструмент сбереження фінансів приватних осіб. Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку. 2018.  № № 4(06).  C. с.50-60.   URL: https://management-journal.org.ua/index.php/journal/article/view/78.  (Index Copernicus, Google Scholar).

9. Гуржій Н. М., Бахметова Я. ., Гальчинська І. А. Інформаційне забезпечення в логістиці. Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку:. 2018.  № № 4(06).  C. с.60-70.   URL: https://management-journal.org.ua/index.php/journal/article/view/81.  (Index Copernicus).

10. Жарик Є. А., Гуржій Н. М. Аналіз лідерського впливу керівника на результативність роботи машинобудівного підприємства. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Економічні науки. 2018.  № 35.  C. с.288-296.   URL: file:///C:/Users/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F/Desktop/147226-317700-1-SM.pdf.  (Index Copernicus).

11. Сучков А. В., Кулачок Н. П. Роль менеджменту в організації і управлінні підприємницькою діяльністю. МЕНЕДЖМЕНТ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО: ТРЕНДИ РОЗВИТКУ. 2018.  № ВИПУСК 1 (03) 201.  C. 73-81.   URL: https://management-journal.org.ua/index.php/journal/issue/view/3.  (Index Copernicus, Google Scholar).

12. Сучков А. В., Браіло Ю. В. Стан фондового ринку України в системі антикризового розвитку. МЕНЕДЖМЕНТ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО: ТРЕНДИ РОЗВИТКУ. 2018.  № ВИПУСК 3 (05) 2018.  C. 65-69.   URL: https://management-journal.org.ua/index.php/journal/issue/view/6.  (Index Copernicus, Google Scholar).

13. Волков В. П., Переверзєва А. В. Impact of human re-sources` «energy» on the development of business entities. Baltic Journal of Economic Studies. 2018.  Т. 4.  № 2.  C. 159-168.  (SCOPUS).

14. Бухаріна Л. М., Бірюков Т. Р. Використання потенціалу логістики внутрішніх водних шляхів для розвитку агробізнесу в Україні. Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку. Наукове електронне видання. 2018.  № № 2 (04).  C. 64–75.   URL: https://management-journal.org.ua/indexphp/journal/article/view/58/40.

15. Yudina O. ., Shavkun I. ., Dybchynska Y. ., Bukharina L. . ICT using in integrated teaching management core courses in a foreign language. 14th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. . 2018.  Т. Volume I: Main Conference.  № Volume 2105.  C. 417–428.   URL: http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-85048371561&partnerID=MN8TOARS.  (SCOPUS).

16. ЛУПИНОС    . В., Гуржій Н. М. Аналіз тенденцій розвитку підприємницької діяльності в галузі утилізації полімерних відходів в Україні. (04) (): Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку  . 2018.  №  № 2 .  C. 55- 63.   URL: https://doi.org/10.26661/2522-1566-2018-2/04-06.  (Google Scholar).

17. Петрик В. ., Гуржій Н. М. Об’єктивна необхідність використання стратегії соціально відповідального бізнесу та її роль у підвищенні конкурентоспроможності сучасних вітчизняних підприємств. Інфраструктура ринку. 2018.  № 19.  C. 290-305.   URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/19_2018_ukr/51.pdf.  (Index Copernicus).

18. Гуржій Н. М., Шишкін В. О., Кравченко А. І. Маркетингова логістика в системі управління промисловим підприємством. Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку. 2018.  № №1(03).  C. 90-97.   URL: https://management-journal.org.ua/index.php/journal/article/view/18.  (Index Copernicus, Google Scholar).

19. Онищенко О. А. Дослідження практики застосування інформаційної зброї як інструменту силової державної політики в публічному управлінні. Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку. 2018.  № 3 (05).  C. 50-59.   URL: https://management-journal.org.ua/index.php/journal/article/view/66.  (Index Copernicus, Google Scholar).

20. Шишкін В. О., Шишкіна О. В. Персонал в системі управління комерційною логістикою підприємства: проблеми і шляхи їх вирішення. Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку. 2018.  № №3(05).  C. 70-77.   URL: https://management-journal.org.ua/index.php/journal/article/view/69.  (Index Copernicus, Google Scholar).

21. Ткачова М. О., Шишкін В. О. Управління логістичним потенціалом підприємства в умовах глобалізації економічного середовища. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». . 2018.  № №31.  C. 137-140.  (Index Copernicus).

22. Павлюк  Т. Сучасні можливості управління інноваційною складовою людського капіталу. Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку. Електронне наукове періодичне видання. 2018.  № 4(06).  C. 34-39.   URL:  http://www.management-znu.in.ua/?page.  (Index Copernicus).

23. Горошкова Л. А., Волков В. П., Карбівничий І. О. Аналіз та оцінка методів державної підтримки реформування ЖКГ. Управління проектами та розвиток виробництва. 2018.  № 1(65).  C. 16-23.

24. Онищенко О. А. Об’єктивна необхідність і тенденції розвитку диверсифікації виробництва сучасних українських підприємств. Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку. 2018.  № 1(03).  C. 66-72.   URL: https://management-journal.org.ua/index.php/journal/article/view/14.  (Index Copernicus, Google Scholar).

25. Горошкова Л. А., Волков В. П., Карбівничий Р. О. Моделювання складних систем кластерного типу. Управління проектами та розвиток виробництва. 2018.  № 2(66).  C. 18-27.

26. Горошкова Л. А., Волков В. П., Карбівничий І. О. Вплив житлово-комунального господарства на фінансову спроможність місцевих органів самоврядування. Управління проектами та розвиток виробництва. 2018.  № 2(66).  C. 27-28.

27. Горошкова Л. А., Волков В. П., Карбівничий Р. О. Нова загроза фінансовій стійкості об’єднаних територіальних громад. Управління проектами та розвиток виробництва. 2018.  № 1(65).  C. 5-16.

28. Горошкова Л. А., Волков В. П., Карбівничий І. О., Карбівничий Р. О. Управління ресурсоефективністю складних систем. Комунальне господарство міст. 2018.  № 144.  C. 100-109.  (Copernicus).

29. Горошкова Л. А., Волков В. П., Карбівничий І. О. Застосування інформаційних систем в управлінні енергоефективністю та енергозбереженням у житлово-комунальному господарстві. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія економічні науки. 2018.  № 35.  C. 230-238.  (Copernicus).

30. Горошкова Л. А., Волков В. П., Карбівничий І. О. Метод пошуку паритетності при державно-приватному партнерстві. Економічний вісник університету: Збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав–Хмельницький: Переяслав–Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г.Сковороди. 2018.  № 38.  C. 40-47.  (Copernicus).

31. Горошкова Л. А., Волков В. П., Карбівничий Р. О. Застосування інформаційних систем в управлінні об’єднаними територіальними громадами. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія економічні науки. 2018.  № 35.  C. 222-230.  (Copernicus).

32. Горошкова Л. А., Волков В. П., Карбівничий Р. О. Децентралізація суспільства як національний тренд. Економічний вісник університету: Збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав–Хмельницький: Переяслав–Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г.Сковороди. 2018.  № 38.  C. 89-97.  (Copernicus).

33. Горошкова Л. А., Волков В. П., Карбівничий І. О., Карбівничий Р. О. The influence of the public-private partnership on the communities and housing and utilities sector’s management. European cooperation. 2018.  № 7(38).  C. 9-25.  (Index Copernicus).

34. Волков В. П., Горошкова Л. А. Управління раціональним видобуванням та використанням мінерально-сировинних ресурсів України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. 2018.  № 3(82).  C. 25-35.  (Web of Science).

35. Волков В. П., Горошкова Л. А. Проблеми обліку експортно-імпортних операцій видобувної галузі України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. 2018.  № 4(83).  C. 15-25.  (Web of Science).

Тези доповідей на конференціях

1. Сучков А. В. Формування соціальної відповідальності підприємств. ТЕЗИ І Міжнародної науково-практичної конференції «Підприємницька модель економіки та управління розвитком підприємства» 8-9 листопада 2018 р. м. Житомир Житомир: ЖДТУ,  2018.  C. 223-225.   URL: немає.

2. Горошкова Л. А., Волков В. П., Карбівничий І. О., Карбівничий Р. О. Моделювання впливу житлово-комунального господарства на фінансову спроможність об’єднаних територіальних громад. Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції: зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Полтава, 29 жовт. 2018 р.) Полтава: ПНТУ,  2018.  C. 25-26.

3. Горошкова Л. А., Волков В. П. Дерево моделей в управлінні ОТГ. ІІ Міжнародний екологічний форум: збірник матеріалів конференції (Запоріжжя, 30 травня – 1 червня 2018) Запоріжжя: ЗТПП,  2018.  C. 67-68.

4. Бухаріна Л. М., Титарчук Д. І. Фактори ефективного енергозбереження на промислових підприємствах. Збірник тез ІІ  спеціалізованого міжнародного запорізького форуму Еко форум 2018 Запоріжжя: ЗТПП,  2018.  C. 46-47.

5. Бухаріна Л. М., Титарчук Д. І. Сучасний стан енергоефективності економіки  України. Підприємницька модель економіки та управління розвитком підприємства: тези I Міжнародної науково-практичної конференції  Житомир: ЖДТУ,  2018.  C. 30-34.

6. Бухаріна Л. М. Підприємницька освіта як передумова розвитку економіки на регіональному рівні. Підприємницька модель економіки та управління розвитком підприємства: тези I Міжнародної науково-практичної  конференції  Житомир: ЖДТУ,  2018.  C. 498-501.

7. Онищенко О. А., Карамушко А. С. Проблеми та перспективи розвитку «зеленої» логістики. Розвиток економіки та управління на світовому, державному та регіональному рівнях: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Київ: Таврійський національний університет імені В.,  2018.  C. 41-44.

8. Онищенко О. А., Андрієнко А. О. Лідерство як фактор ефективного управління персоналом на підприємстві. Актуальні проблеми функціонування господарської системи України. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції  Хмельницький: Видавництво «Молодий вчений»,  2018.  C. 20-23.

9. Онищенко О. А., Козюк О. . Формування організаційної культури як необхідна складова управління підприємствами. Перспективи розвитку економічної системи з урахуванням сучасних євроінтеграційних процесів Київ: Дніпро: НО «Перспектива»,  2018.  C. 47-48.

10. Онищенко О. А., Кулачок Н. П. Моделювання зовнішнього та внутрішнього соціального середовища організації. Перспективи розвитку економічної системи з урахуванням сучасних євроінтеграційних процесів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції  Дніпро: Дніпро: НО «Перспектива»,  2018.  C. 49-50.

11. Онищенко О. А., Зінченко К. Д. Проблемні питання системи державних закупівель як механізму розвитку підприємництва в Україні. Підприємницька модель економіки та управління розвитком підприємства: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Житомир: Житомирський державний технологічний універси,  2018.  C. 183-184.

12. Ткачова М. О., Шишкін В. О. Сучасні вимоги до проектування логістичних систем. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики» Кривий Ріг : Донецький національний університет економіки ,  2018.  C. 418-420.

13. Шишкін В. О. Аналіз причин передачі логістики підприємства на аутсорсинг. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір» Запоріжжя: ЗНТУ,  2018.  C. 342-344.

14. Шишкін В. О., Бірюков Т. Р. Логістичний підхід до інноваційно-інклюзивного розвитку підприємства. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір» Запоріжжя: ЗНТУ,  2018.  C. 344-345.

 15. Шишкін В. О., Жабицька  Н. Адаптация украинских предприятий к инновациям в логистике. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір» Запоріжжя: ЗНТУ,  2018.  C. 345-348..