Проблемні групи

Назва групи: «Проблеми ефективного підприємництва»

Науковий керівник: Бухаріна Л.М. зав.каф., д.е.н, професор 

Склад групи:

Козюк О., Кулачок Н., Ніколаєвська А., Костяк М., Пержинський М. 

План роботи з проблемними групами:

1. Проведення круглого столу «Сучасні проблеми управління вітчизняними підприємствами в умовах глобалізаційних викликів»

2.    Підготовка тез доповідей для участі у Всеукраїнських науково — практичних конференціях

3. Участь у Міжрегіональній науково-практичній конференції студентів та молодих вчених «Сучасні тенденції розвитку менеджменту»

4. Підготовка тез доповідей для конференції ЗНУ «Молода наука»

5.        Публікація двох статей у фахових виданнях України

6.  Участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Логістика» освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» та «магістр»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва групи: «Сучасний менеджер»

Науковий керівник: Гуржій Н.М. д.е.н, доцент

Склад групи:

Жабицька Н., Дяченко М., Бірюков Т., Шмаль В., Андрющенко А.

План роботи з проблемними групами

1.     Презентація студентської наукової проблемної групи «Сучасний менеджер» для студентів 2-6 курсів факультету менеджменту професійного спрямування «Менеджмент організацій», «Логістика», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

2. Участь у всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми управління економічним потенціалом регіонів» 

3.  Проведення круглого столу «Сучасні проблеми управління вітчизняними підприємствами в умовах глобалізаційних викликів» 

4.  Участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент»

5. Участь в Університетській науково-практичній конференції студентів та молодих учених ЗНУ «МОЛОДА НАУКА-2020»

6.       Публікація двох статей у фахових виданнях України

 7.        Проведення пленарного засідання щодо результатів діяльності наукової проблемної групи

 

 

 

 

 

 

 

Назва групи: «Управління підприємством в умовах кризи»

Науковий керівник: Шишкін В.О., к.е.н., доцент кафедри ПМОіЛ

Склад групи:

Бахметова Я., Бухаріна О., Дудик Л., Чибрик К., Смірнова Аю

План роботи з проблемними групами

1.         Презентація студентської наукової проблемної групи «Управління підприємством в умовах кризи» для студентів 2-6 курсів факультету менеджменту спеціальностей «Менеджмент організацій і адміністрування», «Логістика», «Підприємництво»

2.   Організація і участь у Круглому столі факультету менеджменту на тему «Пошук шляхів впровадження системи енергоменеджменту на вітчизняних підприємствах»

3.   Організація і участь у Круглому столі факультету менеджменту на тему «Управління підприємством в умовах кризи»

4.      Участь у всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми управління економічним потенціа-лом регіонів»

5.        Участь у Всеукраїнській студентсь-кій олімпіаді зі спеціальності «Менеджмент організацій» освітньо-кваліфікаційних рівней «бакалавр» та «магістр»

6.      Участь у Всеукраїнській студентсь-кій олімпіаді зі спеціальності «Логістика» освітньо-кваліфікацій-них рівней «бакалавр» та «магістр»

7. Участь у конкурсі студентських наукових робіт

8.     Участь у Міжрегіональній науково-практичній конференції студентів та молодих вчених «Сучасні тенденції розвитку менеджменту»

9.      Участь в Університетській науково-практичній конференції студентів та молодих  учених «МОЛОДА НАУКА-2020»

10. Наукові обговорення поточних результатів науково-дослідної роботи студентської наукової