Конференція 2021

ЩИРО ВIТАЄМО УЧАСНИКIВ

ІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ :

ПІДПРИЄМНИЦТВО В АГРАРНІЙ СФЕРІ: ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ ТА ЕФЕКТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”!

 Представляємо вам матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Підприємництво в аграрній сфері: глобальні виклики та ефективний менеджмент».

 Посилання на матеріали конференції: 

https://drive.google.com/file/d/1I3a15Q3aT8VPRXHJ9XZ97hdmi_ShDnE3/view?usp=sharing

Перед усім дякуємо всім авторам доповідей за виявлений інтерес до тематики конференції та представлені наукові доробки.

Слова вдячності висловлюємо Запорізькій торгово-промисловій палаті і, особисто Президенту ЗТПП ˗ Володимиру Шамілову, за підтримку цього заходу та багатьох інших ініціатив і наукових заходів ЗНУ. Така форма співпраці ˗ колаборація у проведенні  спільних заходів, суттєво сприяє досягненню ефекту синергії при взаємодії науки та бізнесу.

Дякуємо топ-менеджменту Запорізького національного університету за всебічну підтримку та допомогу в організації конференції.

Впевнені, що науково-практичні результати конференції будуть дієвими у вірішенні нагальних управлінських та економіко-правових проблем, як агробізнесу, так і підприємництва в цілому.

Видання сфокусовано на актуальних питаннях ефективного розвитку аграрного бізнесу, сучасних інструментах реалізації практичного менеджменту, логістики та підприємництва, ринковій трансформації розвитку земельних відносин в Україні. Також в умовах вільної торгівлі з ЄС акцентовано увагу на якості та безпечності продовольчої продукції.

Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції складаються з трьох тематичних напрямів, в  рамках яких представлено результати досліджень щодо удосконалення механізму поєднання державного регулювання агробізнесу та його ринкового саморегулювання, формування нового типу організаційно-економічних відносин агропромислової інтеграції та створення на цій основі нових форм агробізнесу, умовам адаптації до кліматичних змін тенденції розвитку сучасного інструментарію менеджменту та логістики для виробничих підприємств, планування та прогнозування кон’юнктури ринків, поглиблення зв’язку науки з виробництвом для якісної підготовки фахівців з агроменеджменту, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Безперечно, ознайомлення з матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Підприємництво в аграрній сфері: глобальні виклики та ефективний менеджмент» надасть вам можливість акумулуювати нові знання та досвід відповідно до сгенерованих наукових досліджень окресленої тематики.

З повагою,

Людмила Бухаріна – завідувач кафедри підприємництва, менеджменту організацій та логістики, професор Запорізького національного університету

Колектив кафедри підприємництва, менеджменту організацій та логістики Запорізького національного університету

Організаційний комітет