Конференція 2020

Посилання на матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції:

ЧАСТИНА І 

ЧАСТИНА ІІ 

Відбулася І Міжнародна науково-практична конференція «Підприємництво в аграрній галузі: глобальні виклики та ефективний менеджмент», яка була організована та проведена кафедрою підприємництва, менеджменту організацій та логістики факультету менеджменту Запорізького національного університету (ZNU, Zaporizhzhia National University) в рамках роботи спеціалізованого виставкового заходу «АГРОТЕХСЕРВІС» Запорізької торгово-промислової палати.

Аграрна галузь України протягом останніх років увійшла до тих секторів української економіки, які розвиваються дуже динамічно. Науковцями й освітянами, які намагаються відповідати викликам сьогодення, – представниками Запорізьким національним університетом було започатковано у 2018 році підготовку фахівців за освітньою програмою «Агробізнес» у рамках спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Запорізький національний університет зацікавлений в тому, щоб готувати фахівців, які відповідають запитам ринку та трендам регіонального національного та світового розвитку економіки, а також поєднували в собі кращі міжнародні підходи в підготовці фахівців для аграрної галузі, поєднували регіональну специфіку розвитку, а також максимально впроваджували передові практики для студентів.

Логічним продовженням таких кроків була ініціатива з організації конференції «Підприємництво в аграрній галузі: глобальні виклики та ефективний менеджмент» .Матеріали конференції було сфокусовано на актуальних питаннях ефективного розвитку аграрного бізнесу, сучасних інструментах реалізації практичного менеджменту, логістики та підприємництва, ринковій трансформації розвитку земельних відносин в Україні. Також в умовах вільної торгівлі з ЄС акцентовано увагу на якості та безпечності агропродукції.

До публікації у матеріалах конференції рекомендували 373 доповіді. У науковому заході взяли участь понад 500 учених, аспірантів, студентів, які представляють 11 країн світу: Білорусь, Болгарія, Казахстан, КНР, Литва, Польща, Словаччина, США, Узбекистан, Україна, Франція. Серед учасників конференції були представники з-понад 100 закладів, із них 83 – з України.

Офіційне відкриття конференції відбулось за участю першого проректора Запорізького національного університету, заступника голови організаційного комітету, доктора юридичних наук, професора Олександра  Бондаря й директора Департаменту агропромислового розвитку Запорізької обласної державної адміністрації Андрія Полякова.

У рамках тематичних напрямів конференції свої науково-практичні доробки презентували: Людмила Спіциназаступник начальника управління рослинництва та розвитку сільської місцевості Запорізької обласної державної адміністрації (м. Запоріжжя). Микола Ларін, голова Ради Асоціації  експортерів та імпортерів, Геннадій Подшивалов, голова ЗОГО «Запорізький інформаційно-консультативний центр «Агро-Таврія», Юрій Пасічник, д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу фінансово-кредитної та податкової політики ННЦ «Інститут аграрної полтики» НААН (м. Київ), Владислав Сергієнкоперший заступник голови ГС «Асамблея аграрних палат України» і Олена Яцух, к.е.н., доцент, завідувачка кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного аграрного університету.

Організатори конференції – науковці кафедри підприємництва, менеджменту організацій та логістики факультету менеджменту ЗНУ – дякують усім авторам, які надіслали свої доповіді на конференцію і тим самим продемонстрували свою зацікавленість у проблемах, що досліджувались.

Вони вдячні торгово-промисловій палаті за досягнення ефекту синергії під час проведення цього та інших спільних заходів. Також вони висловлюють слова щирої вдячності редакційній колегії, яка швидко та своєчасно опрацьовувала надіслані доповіді. Окремо вони дякують керівництву Запорізького національного університету за підтримку та допомогу в реалізації такої масштабної міжнародної конференції.

«Впевнені, що науково-практичні результати конференції будуть дієвими у вирішенні нагальних управлінських та економічних проблем, як агробізнесу, так і підприємництва загалом», – підбиваючи підсумки, зазначили організатори заходу.