Гуржій Наталія Миколаївна

Доктор економічних наук, доцент, професор кафедри

1996 р. – закінчила  Донецький державний комерційний інститут  факультет економіки та управління торгівлею за спеціальністю «Менеджмент виробничої сфери».

1999 р. — закінчила  Донецький національний університет   економіко – правовий факультет за спеціальністю «Правознавство».

2007 р. – захистила дисертацію на тему «Управління маркетинговою діяльністю торговельних підприємств в умовах ринкової економіки» у спеціалізованій вченій раді Донецького національного університету  економіки і торгівлі ім. М. Туган – Барановського на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

2011 р. – присвоєно  вчене звання доцента.

2013 р. – захистила дисертацію на тему «Управління стратегічним маркетингом: теорія та методологія» у спеціалізованій вченій раді Донецького національного університету  економіки і торгівлі ім. М. Туган  – Барановського на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.

Член спеціалізованої вченої ради К  17.051.08 в Запорізькому національному університеті

Автор більше 120 наукових та науково-методичних праць, в т.ч. 2 монографій (одноособова та у співавторстві), навчального посібника.

Навчальні курси:  «Управління інноваціями», «Теоретичні основи товарознавства», «Управління змінами», «Управління якістю», «Логістична інфраструктура», «Управління договірними відносинами», «Стандартизація та сертифікація».

Наукові інтереси:  маркетинговий і логістичний менеджмент, влада та лідерство, інноваційна модель розвитку економіки,

Пройшла  стажування в Празькому інституті підвищення кваліфікації  у липні 2016 року.