Антонюк

Антонюк Дмитро Анатолійович

Доктор економічних наук, професор кафедри підприємництва, менеджменту організацій та логістики, доцент.

Персональна сторінка  на Google Academia

Сфера наукових інтересів – теоретичні та прикладні аспекти модернізації інституціональної інфраструктури підприємництва регіонів України.

Монографії:

  1. АнтонюкД.А. Розвиток інституціональної інфраструктури підприємництва регіону в процесі європейської інтеграції : монографія / Д. А. Антонюк. – Львів : ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2015. – 341 с.
  2. АнтонюкД.А. Оптимізація параметрів інституціональної інфраструктури підприємництва регіону на основі системно-динамічного моделювання / Д. А. Антонюк // Екологічний вектор модернізації економіки та освіти – європейський контент сталого розвитку регіонів: монографія / за заг. ред. Н.Г. Метеленко. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2016. – Підрозд. 1.8. – С. 72–84.
  3. Антонюк Д. А. Вплив неформальної інфраструктури на розвиток підприємництва в Україні / Д. А. Антонюк // Логістично-адаптивне та правове управління соціально-економічними процесами : монографія / за заг. ред. В. П. Волкова, Л. А. Горошкової. – Запоріжжя: Запорізький нац. ун-т, 2015. – Підрозд. 2.5. – С. 297–304.
  4. АнтонюкД.А. Виставково-конгресна діяльність в системі інфраструктурного забезпечення підприємництва: регіональний і міжнародний аспекти / Д. А. Антонюк // Сучасні тенденції управління розвитком організаційно-економічних систем (новий погляд) : монографія / за ред. Р. Р. Тіміргалєєвої. – Сімферополь : ВД «АРІАЛ», 2014. – Підрозд. 5.5. – С. 448–463.

 

Наукові статті:

  1. Antoniuk D. Institutional integration of regional infrastructure business EU country: Ukrainian-Polish cooperation / A. Mokiy, D. Antonyuk, N. Naumenko // Economics, management, law: realities and perspectives: Collection of scientific articles. – Les Editions L’Originale, Paris, France, 2016. — Р.260–265.
  2. Антонюк К. І. Безпека споживання як ключова детермінанта сучасної системи технічного регулювання України / К. І. Антонюк, Д. А. Антонюк // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. Серія «Економічні науки». – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2016. – Вип. 3 (64). – С. 66-75.
  3. Антонюк Д.А. Багаторівнева структурно-динамічна модель підприємництва / Д. А. Антонюк, А. І. Мокій, К. І. Антонюк // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: зб. наук. праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ». – 2016. – Вип.14, Т.1. – С. 69–76.